Öğretim Üyeleri

gbe.jpg (68 KB)

 

Prof. Dr. Gökhan Bora Esmer (Bölüm Başkanı)            Program

Tel: 0 (216) 777 3668

Ofis No: M4-105

e-posta: bora.esmer [at] marmara.edu.tr

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları : Sayısal Holografi, Sayısal Sinyal İşleme, Optik Sinyal İşleme,Ters Problemler, Sıkıştırmalı Örnekleme

 

 

 

Doç. Dr. Engin Maşazade (Bölüm Başkan Yardımcısı)          Program

Tel: 0 (216) 777 3666

Ofis No:  M4-103

e-posta: engin.masazade [at] marmara.edu.tr

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yüksek Lisans: Sabancı Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi

Doktora: Sabancı Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi

Araştırma ve İlgi Alanları: Haberleşme Sistemleri, İstatistiksel İşaret
İşleme

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alparslan Zehir (Bölüm Başkan Yardımcısı)          Program

Tel: 0 (216) 777 3682

Ofis No: M4-228

e-posta: alparslan.zehir [at] marmara.edu.tr 

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları:  Elektrik güç sistemleri, Akıllı şebekeler, Dağıtık enerji kaynaklarının bilgisayar destekli modellenmesi, analizi ve yönetimi, Mikroşebekeler, Yarı statik analiz, Donanımlı döngü, Enerjide oyunlaştırma, Büyük veri, Nesnelerin interneti, Eş-simülasyon

 

 

Prof. Dr. Murat Doğruel          Program

Tel: 0 (216) 777 3671

Ofis No: M4-247

e-posta: mdogruel [at] marmara.edu.tr 

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Haberleşme Mühendisliği

Yüksek Lisans: Ohio State Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Doktora: Ohio State Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Kontrol Teorisi, Harmonik Kontrol Dizileri, Akıllı Kontrol, Karma Durumlu Sistemler, Doğrusal Olmayan Sistemler, Zamanla Değişen Linear Sistemler, Bulanık Kontrol, Adaptif Kontrol, Robotik, Çevresel Kontrol ve Otomasyon Sistemleri

 

osman kılıç.png (82 KB)

 

Prof. Dr. Osman Kılıç             Program

Tel: 0 (216) 777 3674

Ofis No: M4-231

e-posta: osman.kilic [at] marmara.edu.tr  

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Syracuse Üniversitesi

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma ve İlgi Alanları : Enerji Tesisleri ve SCADA Uygulamaları, Enerji Politikaları, Yenilenebilir Enerji

 

 

Prof. Dr. Haluk Küçük           Program

Tel: 0 (216) 777 3669

Ofis No: -

e-posta: halukkucuk [at] marmara.edu.tr  

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği

Doktora: Michigan Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Robotik, Görüntü İşleme, Biyomedikal

 

 

Prof. Dr. Cem  Ünsalan         Program

Tel: 0 (216) 777 3665

Ofis No: M4-209

e-posta: cem.unsalan [at] marmara.edu.tr

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doktora: Ohio State Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Bilgisayarlı Görü, Gömülü Sistemler

 

 

 

Prof. Dr. Cabir Vural          Program

Tel: 0 (216) 777 3664

Ofis No: M4-211

e-posta: cabir.vural [at] marmara.edu.tr  

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yüksek Lisans: New Jersey Teknoloji Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği

Doktora: Wisconsin-Madison Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Sayısal işaret, görüntü ve video işleme; sayısal işaret işlemciler

 

 

Doç. Dr. Onur Cihan          Program

Tel: 0 (216) 777 3673

Ofis No: M4-205

e-posta: onur.cihan [at] marmara.edu.tr

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Matematiksel Sistemler Kuramı, Çok Etmenli Sistemler, Dağıtık Denetim, Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği

 

 

Doç. Dr. Oğuzhan Ceylan                Program

Tel: 0 (216) ...

Ofis No: M4-227

e-posta: oguzhan.ceylan [at] marmara.edu.tr

Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Doktora: Istanbul Teknik Üniversitesi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Araştırma ve İlgi Alanları: : Akıllı Şebekeler, Elektrik Güç Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrikli Araçlar, Sayısal Optimizasyon, Akıllı Optimizasyon Yöntemleri, Sayısal Hesaplama

 

 

 

Doç. Dr. Fulya Çallıalp            Program

Tel: 0 (216) 777 3667

Ofis No: M4-119

e-posta: fulya.callialp [at] marmara.edu.tr

Lisans: Yıldız Teknik Universitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları : Elektromanyetik Hesaplamalarında Sonlu Elemanlar Yöntemi, Web-Spline Fonksiyonları, Elektromanyetik Alanların Yayılımı, Elektromanyetiğin Biyolojik etkileri, Split-Step Fourier Analizleri, Atmosfer Türbülans Modelleri

 

 

Doç. Dr. Mustafa Onat              Program

Tel: 0 (216) 777 3672

Ofis No: M4-237

e-posta: monat [at] marmara.edu.tr

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Bilgisayar-Kontrol Eğitimi Programı

Doktora: Marmara Üniversitesi, Bilgisayar-Kontrol Eğitimi Programı

Araştırma ve İlgi Alanları: : Sürekli ve Ayrık Zamanlı Kontrol, Gerçek Zamanlı Kontrol, Güç Elektroniği, Yazılım ve Ürün Geliştirme, Bulanık Kontrol, Modelleme Sinyal İşleme, GSM ve RF Tabanlı Kontrol, Elektronik ve Mikrodenetleyiciler

 

 

 

Doç. Dr. A. Tanju Yelkenci            Program

Tel: 0 (216) 777 3662

Ofis No: M4-236

e-posta: tyelkenci [at] marmara.edu.tr 

Lisans:  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Haberleşme Mühendisliği

Doktora: Viyana Teknik Üniversitesi, Elektronik Haberleşme Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Elektromagnetik Teori, Düz ve Ters Saçılma Problemleri

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Alsunaidi            Program

Tel: 0 (216) 777 3670

Ofis No: M4-232

e-posta: mohammad.alsunaidi [at] marmara.edu.tr

Lisans: King Fahd Üniversitesi (KFUPM, Dhahran, Suudi Arabistan), Elektrik Mühendisliği

Yüksek Lisans: King Fahd Üniversitesi (Dhahran, Suudi Arabistan), Elektrik Mühendisliği

Doktora: Arizona State Üniversitesi (USA), Elektrik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Optoelektronik ve Yarıiletken Fiziği, Fotonik ve Plasmonik, Elektromanyetik ve Hesaplamalı Elektromanyetik.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Salih Bayar         Program

Tel: 0 (216) 777 3675

Ofis No: M4-235

e-posta: salih.bayar [at] marmara.edu.tr

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yüksek Lisans: Karlsruhe Institute of Technology, Elektronik ve Bilgi Tek. Müh.

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: FPGA, Paralel Donanım ve Yazılım, Çok işlemcili ve çekirdekli mimariler, Gömülü Sistemlerde Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Şişman         Program

Tel: 0 (216) 777 3663

Ofis No: M4-121

e-posta: alper.sisman [at] marmara.edu.tr  

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Işık Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

Doktora: Işık Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları: Ultrasonik Görüntüleme, Dizisel İşaret İşleme, Tahribatsiz Muayene, Biyosensorler, Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS), Gömülü Sistem Tasarımı

 

ahmet_unutulmaz.jpeg (59 KB)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Unutulmaz                Program

Tel: 0 (216) 777 3681

Ofis No: M4-249

e-posta: ahmet.unutulmaz [at] marmara.edu.tr 

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları:  Elektronik Tasarım Otomasyonu, Tümleşik Devre Tasarımı, Quantum Hesaplama, Yapay Zeka, Nanoteknoloji

 

sakir_bingol.jpg (25 KB)

 

Öğretim Görevlisi Şakir Bingöl               Program

Tel: 0 (216) 777 3680

Ofis No: M4-225

e-posta: sakir.bingol [at] marmara.edu.tr

Lisans: Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Yönetimi

Doktora: Marmara Üniversitesi, Devam ediyor

Araştırma ve İlgi Alanları : Veri Tabanı Yönetimi & Veri Madenciliği, Bilgi Sistemleri & Bilgi Teknolojileri, Proje Yönetimi, ERP Sistemleri


Bu sayfa Electrical and Electronics Engineering tarafından en son 25.04.2022 11:57:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM