Bitirme Projeleri

Önemli Tarihler

Proje Grup Bilgileri Girişi Son Tarihi: 15 Ocak 2022, 23:59
Tez Raporu Son Teslim Tarihi: 1 Şubat 2022, 23:59
Poster ve Proje Sunum Tarihi: 11 Şubat 2022, tüm gün
Bütünleme Sunum Tarihi: 18 Şubat 2022 

Proje Grup Bilgileri Girişi:

Son teslim tarihine kadar, her bir grubun alttaki tablodan, gerekli bilgileri girmesi gerekmektedir. Her bir gruptan, tek bir öğrencinin proje grup bilgilerini girmesi yeterlidir. Yalnızca grup bilgilerini giren öğrenciler için moodle kaydı oluşturulabilmektedir.

Grup Bilgileri Tablosu 

Tez Raporu Teslimi:

Her bir grubun, projelerinin posterlerini, sunumlarını ve proje raporlarını, ilgili moodle ders sayfasına yüklemesi gerekmektedir. Tez raporları teslim tarihi geçtikten sonra gönderilmeye çalışılan raporlar işleme alınmayacaktır. Teslim edilen tez raporları Turnitin Kontrolünden geçirilecektir.

Ders Kodu Yüklenecek dosyalar Moodle Kurs Linki
EE4197 Engineering Project I

poster (power point) (max. 8MB)

tez raporu (Word, doc) (max. 8MB)

 EE4197 Moodle
EE4198 Engineering Project II

sunum (power point) (max. 8MB)

tez raporu (Word, doc) (max. 8MB)

 EE4198 Moodle

Moodle Kaydı:

Moodle kursuna yukarıdaki tabloda grup bilgilerini giren her gruptan en az bir öğrenci kayıt edilmiştir.

Sistemde daha önce kaydı bulunan öğrenciler, sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifrelerini bilmiyorlar ise, şifremi unuttum diyerek sisteme kayıtlı oldukları mail adresleri vasıtasıyla şifre değişikliği yapıp, giriş yapabilirler.

Sisteme yeni kaydedilen öğrencilere de, BYS de ibraz ettikleri mail adresleri esas alınarak yeni kayıt oluşturulmuştur. Bu öğrencilerin, mail adreslerine gelen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Turnitin Kontrolü:

EE4097/4197/4098/4198 kapsamlarında hazırlanacak olan Tez Raporlarının Turnitin kontrolü, bölüm tarafından yapılacaktır. 

Benzerlik oranı toplamda en fazla %10, her bir kaynak için ise en fazla %3 olabilir.

Ayrıca rapora eklenen kaynak kodları resim formatında olamaz. Bu kaynak kodları da yazı şeklinde eklenmelidir. 

Turnitin kontrolünde, bu sınırların üstünde benzerlik tespit edilen raporların sahibi öğrenciler, sunum yapamayacak olup, doğrudan bütünlemeye kalacaktır.

Turnitin kontrolünde belirtilen şartlara uyan tez raporlarının sahibi öğrenciler, alttaki şablonlara uygun şekilde hazırladıkları poster ve proje sunumlarını, Tez Sunumu gününde sunabilirler.

Proje Sunum Planı:

Yalnızca Turnitin Kontrolünü başarıyla geçen gruplar sunum yapabilecektir.

2021-2022 Güz Yarıyılı Bitirme Projeleri (EE4197 & EE4198) sunumları çevrimiçi olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Turnitin Kontrolünü Geçen Gruplar Zoom Link
EE4197_Groups ee4197_zoom
EE4198_Groups ee4198_zoom

Bütünleme Sunumları 

Bütünlemeye Kalan Gruplar Zoom Link
EE419x_Groups zoom

Zoom Toplantı Linki, Sunum gününden bir gün önce, buradan paylaşılacaktır.

1. Oturum 09:00 - 12:00 
Öğle Arası 12:00 - 14:00
2. Oturum 14:00 - 17:00

Belirtilen saatler arasında, grup üyelerinin hepsinin, kendilerine sunumdan bir gün önce duyurulacak olan zoom toplantısındaki ilgili odada beklemesi gerekmektedir. Jüri üyelerinden herhangi bir Öğretim Üyemizin ilgili odada öğrenci bulamaması durumunda beklenmeyecektir. Ayrıca bu durum Jüri puanı ve/veya Danışman puanı kısımlarından puan kaybedilmesine yol açacaktır.

Şablonlar

Poster Sunumu

(EE 4097/4197)

Poster Şablonu (Power Point)

 

Posterler yanda verilen şablon formatında yatay olmalıdır. Yazı stilleri ve font ile ilgili bilgiler şablonun içinde verilmiştir.

Posteriniz, Poster Şablonunda verilen toplam 8 anabaşlık ve Design başlığı altındaki 4 altbaşlığın her birini içermelidir. Aksi halde puanlama sistemindeki Format kısmından puan kaybedebilirsiniz.

Posterinizi ilgili resim, grafik vb. görsellerle zenginleştirmelisiniz.

Posterde Üniversite ve Fakülte logosu veya sponsor firma logosu yer alabilir. Logolar Sağ ve Sol üst köşelere uygun boyutta yerleştirilmelidir.

Tez Raporu

(EE 4097/4197)

(EE 4098/4198)

Tez Şablonu (Word) Şablondaki her bir ana ve ara başlığın, uygun ve projenizi anlatacak bilgilerle, İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.

Proje Sunumu

(EE 4098/4198)

Sunum Şablonu (Power Point) Şablondaki her bir ana ve ara başlığın, uygun ve projenizi anlatacak bilgilerle, İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.

Puanlama Sistemi

Puanlama Sistemi alttaki gibi kararlaştırılmıştır.

Birinci dönem (EE4097)

Format     (%20)
Danışman puanı (%60)
Jüri puanı (%20)
Toplam (%100)

Format puanının binary olarak etkisi olacaktır.

Birinci dönemde öğrenci poster sunumu hazırlar ve web sayfasında tüm herkese açık olarak sunulur. Bölüm öğretim üyeleri öğrencilerin sunumlarını inceleyip, jüri puanını verir.

İkinci dönem (EE4098)

Format (%20)
Jüri puanı (%20)
Müdek isterleri (%10)
Danışman puanı (%50)
TÜBİTAK projesi almış olmak (+%10 bonus)
Akademik bildiri/makale yazmış olmak (+ %10 bonus)
Toplam (%100)

 


Bu sayfa Electrical and Electronics Engineering tarafından en son 25.04.2022 12:00:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM