Doktora Programı

Doktora Programı
    • Programa giriş şartları ve öğrenci kontenjanları Resmi Gazetenin 2 Şubat 1997 tarihli sayısında yayınlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet­meliği’ne göre Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve her akademik yılbaşından önce gazetelerde ilan edilir.

    • Doktora programı 2 yıllık Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar için planlanmıştır. Benzer mühendislik dallarından mezun olanlar, mezun oldukları mühendislik dallarına göre, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim dalınca belirlenecek ön koşul derslerini içeren bir Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar. Adaylar bu programı yukarıdaki yönetmeliğin 37. maddesine göre bir yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

    • Program İngilizce olarak yürütüldüğünden, adayların çok iyi derecede İngilizce bilme­leri gereklidir. Giriş sınavı İngilizce olarak yapılmaktadır.

    • Doktora derecesi almak için doktora yeterlilik sınavının ilk üç dönem içinde geçilmesi ve danışmanı gözetiminde sürdürdüğü akademik çalışmalarınının oluşturulacak olan 5 kişilik doktora jürisi elemanları tarafından başarılı bulunması gerekmektedir. Doktora programı kapsamında tamamlanması zorunlu ve seçmeli derslerin toplamı 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşulu ile en az 7 (yedi) adet derse ek olarak Seminer ve Tez Çalışması derslerinin alınması ve bu derslerden başarılı olunması gerekmektedir. Seminer ve Tez Çalışması dersleri kredisiz olup Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirilir. Açılması önerilen İngilizce Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programında tüm dersler seçmelidir. Alınacak yedi dersten en fazla üçü Fen Bilimleri Enstitüsü’nde diğer mühendislik anabilim dallarında açılan derslerden olabilir. “Doktora Programı” olarak açılması düşünülen İngilizce Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programında doktora derecesi almak için mevcut “Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” gereği, programda verilecek derslerin adları, kodları ve içerikleri aşağıda verilmiştir. Derslerin seçimi danışmanın yönlendirmesi ile yapılacaktır.

 

Doktora programı müfredatına erişmek için  MEOBS web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Bu sayfa Electrical and Electronics Engineering tarafından en son 25.04.2022 11:59:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM