Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Görevlileri

 

   

Arş. Gör. Ahmet Aydoğan

Tel: 0 216 418 2357 / 658

Ofis No: MC461

e-mail: ahmet.aydogan [at] marmara.edu.tr

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Telekomünikasyon Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Telekomünikasyon Mühendisliği

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Telekomünikasyon Mühendisliği (Devam)

Araştırma ve İlgi Alanları : Elektromanyetik Teori, Dalga Kılavuzu Analizleri, Düz ve Ters Saçılma Problemleri

 

 

   

Arş. Gör. Deniz Özenli

Tel: 0 216 418 2357 / 641

Ofis No: MC474

e-mail: deniz.ozenli [at] marmara.edu.tr

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Devam)

Araştırma ve İlgi Alanları: Sayısal Sinyal İşleme, Video ve Görüntü İşleme, Video Sıkıştırma,Dalgacık Teorisi, Video İşlemciler, VLSI Tasarım.

 

   

Arş. Gör. Etki Gür

Tel: 0 216 418 2357 /

Ofis No

e-mail: etki.gur [at] marmara.edu.tr

Lisans:

Yüksek Lisans:

Doktora: 

Araştırma ve İlgi Alanları:

 

 

  

Arş. Gör. Fethullah Sipahioğlu

Tel: 0 216 418 2357 / 657

Ofis No: MC461

e-mail: fsipahioglu [at] marmara.edu.tr

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Devam)

Araştırma ve İlgi Alanları : Optik Haberleşme Sistemleri, İşbirlikli Haberleşme, Kipleme Teknikleri, Kanal Kestrimi

  

 

 

Arş. Gör. Funda Cırık Acıkaya

Tel: 0 216 418 2357 / 659

Ofis No: Mc462/A

e-mail: funda.acikaya [at] marmara.edu.tr

Lisans:

Y. Lisans:

Doktora


  

 

Arş. Gör. F. Kemal Bayat

Tel: 0 216 418 2357 / 641

Ofis No: MC474

e-mail: kemal.bayat [at] marmara.edu.tr

Lisans: Yıldız Teknik Universitesi, Elektrik Mühendisliği

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma ve İlgi Alanları :

 


 

 

Arş. Gör. Müzeyyen Karamanoğlu

Tel: 0 216 418 2357 / 659

Ofis No: MC462/A

e-mail: muzeyyen.karamanoglu [at] marmara.edu.tr

Lisans: Mersin Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Devam)

Araştırma ve İlgi Alanları: Elektromanyetik Teorisi, Antenler, Elektromanyetik Durum Yaklaşımları

 

Bu sayfa Elektrik-Elektronik Mühendisliği tarafından en son 07.08.2017 15:47:34 tarihinde güncellenmiştir.