Elektromanyetik Dalgaların Etkileri Semineri

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Prof.Dr. Selim Şeker, 19 Aralık 2011 tarihinde Mühendislik B Binası 144 no.lu konferans salonunda aşağıda özeti verilen seminer gerçekleştirilmiştir. 

Hayatımızdaki hergün artan Elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların insanlarda biyolojik ve cihazlarda girişim etkileri toplumda giderek artan bir şekilde merak ve endişe uyandırmaktadır. Bu problemi tartışmaktaki sebebimiz insanları bilgilendirmek, konunun hassasiyetini ve aldığımız risklerden toplumu haberdar etmektir. Bu seminer, radyasyon kaynakları, sebep olduğu zararlar, radyasyonu önleme yöntemleri ve konu ile ilgili standartlar üzerinedir.

HIZLI ERİŞİM