Faculty of EngineeringElectrical and Electronics Engineering

Electrical and Electronics Engineering

Eğitim Amaçları

1. Mezunlarımız edindikleri kuramsal altyapı ve uygulama becerileri ile Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği ve ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası kuruluşlarda tercih edilirler.

2. Mezunlarımız Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası
düzeyde bilimsel çalışmalar yürütebilir, araştırma ve teknolojik geliştirme yapabilir ve
lisansüstü çalışmalar yürütebilirler.

3. Mezunlarımız bağımsız olarak çalışabilir; takım çalışması yürütebilirler.