Esaslar

     

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Esasları


1. Amaç

2. Esaslar

  1. Çalışma sahaları öğrenim gördüğünüz konular ile çakışan kuruluşlarda yapılmalıdır.
  2. Kuruluşta en az bir elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, elektronik ve haberleşme mühendisi ya da Bilgisayar mühendisi çalışıyor olmalıdır.
  3.  Staj pratik uygulama ağırlıklı olmalıdır.
  4. Her staj farklı bir işletmede yapılmalıdır. Ancak staj komisyonunun onayı alındığı takdirde aynı kuruluşun farklı iki bölümünde de staj yapılabilir. Bu onay sadece birbirinden farklı işler yapan büyük kuruluşlar için verilebilir.
  5.  Öğrencinin staja başlamadan önce yapması gereken işlemler:

a-Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

b-Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun yazılı onayını almak zorundadır. Staj Komisyonu’nun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.

c-Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de staj yapabilir.

d-Bölüm Başkanlığı’nın izniyle ve koşullar uygun olduğunda diğer yükseköğretim kurumlarında da staj yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılacak stajın süresi toplam staj süresinin yarısını aşamaz. 

e- Staj yapacak olan öğrenciye kuruluşta ilgili yöneticiye iletilmek üzere Bölüm tarafından yazılmış bir mektup verilir. Bu mektupta stajın amacı ve prosedürü hakkında bilgiler yer alır.

f- Bu belge karşılığında staj yapılacak kurum tarafından verilen staj kabul formu öğrenci tarafından staja başlamadan en geç 15 gün önce Staj Komisyonu’na iletilmelidir.

h- Öğrenci sosyal güvenlik formunu kullanarak staj yapacağı kuruluştaki sigorta işlemlerini tamamlar.

2.Staj süresi ve dönemleri

 

a-Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü (12 hafta) staj yapmaları gerekir.

b-Staj süresi en az 10 iş günü, en çok 30 iş günü olmak üzere birkaç döneme bölünebilir.

c-Öğrenciler 4. yarıyıldan sonra staj yaparlar.

d-Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz. Bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

e-Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir. Geçerli nedenlerle yaz ayları ve yarıyıl tatili dışında staj yapılması Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.

f-Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu ve benzeri durumlarda staj yapma süresi haftada en az 3 iş günü olabilir.

  1. Öğrencinin staj bitiminde yapması gereken işlemler:

a- Staj bitiminde yapılan staj çalışmasının değerlendirildiği bir çalışma belgesi kurum tarafından düzenlenir ve öğrenci tarafından kapalı bir zarf içerisinde alınarak staj defteri ile birlikte teslim edilir. Bu belgeyi açık ya da onaylanmamış bir zarfla teslim eden öğrencilerin stajları kabul edilmez.

b- Her staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından staj esnasında yapılan çalışmaları anlatan bir staj raporu (staj defteri) hazırlanır. Bu rapor İngilizce olarak bölümün internet sitesinden indirilebilen staj defteri kalıbına uygun şekilde hazırlanır.  Yazıcıdan çıkışı alınan rapor ciltlendikten ya da dosyalandıktan sonra staj yapılan kuruma onaylatılmalı ve fakülteye teslim edilmelidir. Staj raporu girişinde bir kaç sayfa firma tanıtımı yapılmalıdır (Kuruluşu, çalışan sayısı, çalışma alanlarıö vb.), daha sonra yapılan işler günlük ya da haftalık olarak (her gün ya da her hafta yapılan işler tek tek yazılır) kaleme alınır. Staj defteri içeriği kitap bilgilerinden çok staj sırasında yapılan uygulamaya yönelik çalışmalar olmalıdır. Staj defterindeki teorik içerik sadece yapılan işi anlatırken gerektiği kadar verilmelidir. Staj raporlarında sayfa kısıtlaması yoktur. Ancak yapılan çalışmayı ifade edebilecek şekilde yeterince detay içermelidir. Raporların her sayfası stajı yaptıran (işi veren ve takip eden) kişi tarafından imzalanmalıdır. Bu kişi konuyla ilgili bir bölümden mezun ve en az lisans derecesine sahip olmalıdır. Raporun son sayfası kurumun bölüm müdürü tarafından imzalanır. Staj yaptıran kişi ile bölüm müdürü aynı kişi olabilir.

 

c- Staj Defteri yeni Eğitim-Öğretim Yılının başlangıcından itibaren bir ay içerisinde Staj komisyonuna teslim edilmelidir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu


Staj Belgeleri


1. İşyeri Staj Kabul Formu

2. SGK Dilekçesi (Beyanname)

3. Staj Değerlendirme Formu

4. Staj Dilekçesi

5. Staj Prosedürü

6. Staj Raporu Değerlendirme Formu

7. Zorunlu Staj Kabul Formu

8. Örnek Staj Raporu Taslağı
Bu sayfa Electrical and Electronics Engineering tarafından en son 22.04.2013 12:54:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM